ELMO ligt lekker relaxed op de bank in zijn nieuwe thuis.  Hij is ook nieuwsgierig naar de omgeving, dat is even wat anders dan de finca.

elmo-bELMO in Nld

 

elmo-c ELMO 

Met de baas en huisgenoot Rocco voor het eerst mee naar het honden trainingsveld. Leuk maar ook wel een beetje spannend. 

Z'n tuig hangt op half zeven, gelukkig is morgen het speciale canicross tuig voor ELMO beschikbaar. Dan gaat ELMO met baasje Pieterjan voor het eerst mee met een canicross training. Samen met Fuertedoggie MICK en zijn baasjes Marianne en Fred. Wellicht herkennen de 2 Fuertedoggies elkaar nog wel.

 

Voor de liefhebbers is het jaarverslag 2010 beschikbaar.

jv-1

 

Ter inzage een gedeelte daaruit:

 

1. ALGEMEEN  

1.1 Structuur

Stichting Fuertedogs is op 20 oktober 2008 opgericht te Barendrecht. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24445414 en valt met zijn activiteiten onder de dierenpensions en dierenasielen.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers waarbij Elke Kaaskooper de dagelijkse gang van zaken in handen heeft en daarmee het leeuwendeel van de activiteiten verricht. De stichting is volledig afhankelijk van giften.

Stichting Fuertedogs is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), nummer 8200 16 007.  

 2. STICHTING FUERTEDOGS  

2.1 De stichting - algemeen

Elke Kaaskooper, die sinds 2002 op Fuerteventura verblijft, heeft zich het lot van de honden op het eiland altijd erg aangetrokken. Ze heeft door de jaren heen getracht om zoveel mogelijk noodlijdende dieren te helpen. Na jarenlang via verschillende kanalen geholpen te hebben, is zij in 2007 gestart met een eigen opvangcentrum.

Momenteel lopen er meer dan 90 honden bij Elke op de finca rond. Elke is er in geslaagd om voor deze honden een verwaarloosde boerderij te huren. Met 127.000m2 grond biedt deze locatie talrijke mogelijkheden. Stap voor stap is ze bezig om een degelijke hondenopvang te realiseren, een enorm karwei naast de gewone dagelijkse verzorging van zo´n grote groep honden!

De meeste hondjes bij Elke komen uit één van de drie op Fuerteventura aanwezige dodingstations. Anderen zijn op het terrein van de opvang achtergelaten of opgehaald na een noodoproep door mensen van het eiland. Deze vaak noodlijdende hondjes worden door Elke met liefde opgenomen, behandeld en voorbereid op een beter leven elders.

Helaas zitten er soms ook getraumatiseerde of mishandelde hondjes bij die veel tijd nodig hebben om te herstellen. Sommige van deze honden zullen de rest van hun leven bij Elke blijven omdat ze zodanige schade hebben opgelopen dat ze niet meer te herplaatsen zijn. Op de finca van Fuertedogs kunnen deze gewonde hondenzieltjes tot rust komen en hopelijk wat van hun verloren vertrouwen terug winnen.

Honden in Spanje en dus ook op Fuerteventura leven vaak onder barre omstandigheden. Zonder de lokale ware dierenliefhebber te kort te willen doen, blijft de Spaanse mentaliteit ten opzichte van dieren vaak zeer bedroevend. Vooral de Podenco Canario, de voor de Canarische Eilanden zo kenmerkende jachthond, heeft het zwaar te verduren. De Fuertedogs roedel telt dan ook zo’n 43 afgedankte podenco’s danwel podencokruisingen. 

 

jv-2

Deze honden worden gebruikt voor de jacht op konijnen, maar aangezien er slechts 12 zondagen per jaar gejaagd mag worden op het eiland wordt de Podenco de rest van het jaar behoorlijk verwaarloosd. Ze liggen te vegeteren aan te korte kettingen zonder bescherming tegen de felle Canarische zon, met te weinig of zelfs geen water en/of voer. Vaak genoeg worden ze dood aan de ketting gevonden. Overleven ze het wel tot de volgende jacht dan sterven ze vaak door gebrek aan voorbereiding en training of worden ze als de prestaties uitblijven zonder pardon afgeschoten, opgehangen of gewoon ergens achtergelaten om te verhongeren.

Maar ook andere hondenrassen hebben het moeilijk op Fuerteventura. De gemeenten hebben op Fuerteventura drie zogenaamde dodingstations. Alle honden die los op straat lopen worden door speciale hondenvangers van de gemeente gevangen en in zo’n centrum gestopt. Ook de mensen die hun hond niet meer willen, kunnen deze zo afgeven bij de dodingstations. Afhankelijk van het aantal honden in de betreffende “perrera” worden de honden dan gewoonlijk na 10 tot 20 dagen zonder pardon afgemaakt, meestal op een dieronvriendelijke wijze.  

2.2 Doel van de stichting 

De Stichting Fuertedogs is een Nederlandse stichting die tot doel heeft de hondenopvang van Elke Kaaskooper op Fuerteventura te ondersteunen. Het gaat daarbij zowel om financiële als om praktische steun.  Wij willen niet één van de vele stichtingen op dit gebied zijn maar ons profileren als onafhankelijke, transparante en professionele stichting die zich inzet voor de door Elke opgevangen honden. Ook willen we informatie geven over de Podenco Canario, zoals zo vele jachthonden lief en vrolijk van aard. Dit ras geniet nog weinig bekendheid in Nederland en buurlanden waardoor ze qua plaatsing vaak geheel onterecht achterlopen bij de andere honden.  

2.3 Activiteiten van de stichting 

 • Het opvangen en verzorgen van honden
 • Behandeling van de honden door middel van medisch onderzoek, castratie/ sterilisatie, inenten en chippen
 •  Herplaatsen van honden, voornamelijk in Nederland, België en Duitsland
 •  Het onderhouden en uitbouwen van een ondersteunend vrijwilligersnetwerk
 •  Het onderhouden van contacten met andere, gelijkgerichte organisaties en personen
 •  Deelname aan evenementen
 •  Fondsenwerving
 •  Zoeken van de publiciteit (website, internetportalen, verspreiden van folders, braderieën, en niet te vergeten de mond-op-mond reclame etc.)

2.4 Communicatie 

Om met haar achterban te communiceren en nieuwkomers te informeren, is de website – www.fuertedogs.com - van groot belang. Deze is dit jaar vernieuwd waarvoor Elke heel wat uurtjes in de nacht heeft doorgewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Speciale dank gaat uit naar Pepijn van Vlaanderen van ROYAL WEBBERS voor het aanleveren van het frame van de website.

Op de Fuertedogs website worden nieuwsberichten, gebeurtenissen op en rond de finca, achtergrond informatie over de honden, hun happy end foto’s en een overzicht van donaties en hulp door vrijwilligers gepubliceerd.

Voor een chronologische rapportage in woord en beeld over het jaar 2010 over het wel en wee van Elke en de honden verwijzen wij u met gepaste trots naar de rubriek NIEUWS op onze website. Naast het recente nieuws vindt u daar namelijk ook de nieuwsberichten vanaf 31 december 2010 teruglopend tot 3 januari 2010.  Er is aan de rapportages veel tijd en zorg geïnvesteerd en het resultaat mag er wezen. 

Voor de promotie van haar werkzaamheden heeft Stichting Fuertedogs een flyer beschikbaar in diverse talen. De flyer heeft ten doel mensen bekend te maken met de stichting en om vluchtpartners bereid te vinden te helpen bij het begeleiden van honden naar hun nieuwe tehuis in Nederland, België of Duitsland.

jv-3

Voor het onder de aandacht brengen van honden die geschikt zijn om te worden bemiddeld, publiceren we op een groeiend aantal portaal sites om hun kans op een eigen thuis te verhogen.

Dank daarvoor aan vrijwilligster Arlette Vos.

De mensen die een hond op afstand adopteren met een maandelijkse dan wel jaarlijkse bijdrage krijgen een aantal keren per jaar een e-mail met hierin een foto of berichtje van “hun” hond. Vanwege alle drukte en de wisseling van het bestuur is de frequentie dit jaar wat lager geweest maar desondanks is er voor iedere afstandsadoptant toch nog een mooie fotocollage van hun gesponsorde hond verstuurd.

jv-4

Dank daarvoor aan fotograaf Martin Leppers  ( http://fotografiemartinleppers.nl )  

2.5 Evenementen 2010 

 • De Podencodag op 13 juni 2010 / georganiseerd door Judy Kleinbongardt
 • Zwerfhonden conferentie op  25 september 2010
 • Rommelmarkten

Op de Podencodag is Elke Kaaskooper zelf ook aanwezig geweest. Dit omdat het een belangrijke dag is waar liefhebbers van het Podenco ras samenkomen en informatie uitwisselen. Op de Fuertedogs finca zijn veel Podenco’s aanwezig. Mede vanwege hun jachtinstinct maar ook vanwege hun relatief geringe bekendheid behoren zij vooralsnog helaas nog tot de wat moeilijker plaatsbare honden. 

Voor Stichting Fuertedogs was deze dag tegelijk ook een manier om weer even contact te maken met betrokkenen en adoptanten. Het was dan ook hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de moeite hadden genomen om (met hun geadopteerde hondjes) langs de Fuertedogs stand te komen. De hondjes zagen er stuk voor stuk allemaal goed uit. Het weerzien van haar hondenkinderen was voor  Elke weer een flinke booster om door te gaan met haar missie.

De succesvolle demonstratie van Canicross Nederland (www.canicrossnederland.nl) gedurende deze Podencodag had ook veel belangstelling. Het canicrossen zou misschien best eens extra kansen voor de adoptie van podenco’s kunnen creëren. Podenco kruising MICK werd als eerste Fuertedogs hond geadopteerd om met zijn baasjes Fred & Marianne te gaan canicrossen. En hij kan er wat van!

jv-5

Mick valt steeds vaker in de prijzen en het gewonnen voer is aan Fuertedogs geschonken. Bedankt Mick!

Op 25 september vond de eerste zwerfhondenconferentie plaats in Utrecht, waaraan voor Fuertedogs twee vrijwilligers en een bestuurslid hebben deelgenomen. De dag was voornamelijk bedoeld om ideeën uit te wisselen en te netwerken. Veel nadruk lag op het belang van sterilisatie/castratie. Naar aanleiding van deze conferentie is 4 april uitgeroepen tot nationale zwerfdierendag. Hierbij dient te worden opgemerkt dat Fuerteventura zelf geen zwerfdierenpopulatie kent. Toch was het een interessante dag.

In 2010 hebben vrijwilligers ook diverse malen aan een rommelmarkt of braderie deelgenomen, waarbij hun opbrengst bestemd was voor Fuertedogs. Veel dank daarvoor.

2.6 Donateurs 

De stichting heeft een vaste achterban van donateurs waar in 2010 weer een aantal nieuwe mensen bij zijn gekomen die de stichting een warm hart toedragen. De meeste donaties bestaan uit een maandelijks bedrag voor het adopteren van een specifieke hond op afstand dan wel een algemene maandelijkse gift. Verder zijn er donateurs die een specifieke donatie doen voor bijvoorbeeld het castreren of steriliseren van een bepaalde hond of een vergoeding geven voor het mogelijk maken van een operatie van een gewonde of zieke hond.

jv-6

Al deze bijdragen zorgen ervoor dat de Fuertedogs opvang kan blijven draaien. Het is daarom een belangrijk doel voor het bestuur om de kring van donateurs uit te breiden, zeker gezien het feit dat het aantal op te vangen honden op de finca nog steeds groeit. 

2.7 Adoptie van een hond 

Wanneer iemand geïnteresseerd is in het adopteren van een hond van de stichting wordt er gevraagd een interesseformulier in te vullen. Dit formulier wordt door Elke bekeken en beoordeeld. Hierna wordt er contact opgenomen met de potentiële adoptant en worden eventuele verdere vragen doorgenomen en zoveel mogelijk informatie over de betreffende hond uitgewisseld. Indien beide partijen hierna verder willen gaan, volgt een kennismakingsbezoek waarvan een verslag wordt opgesteld met hierin ook de beoordeling of de te adopteren hond een goed tehuis kan worden geboden. Bij een positieve uitslag kan het adoptiecontract opgesteld worden en zal de adoptant de adoptiebijdrage naar de stichting overmaken. Elke maakt de hond dan klaar voor de vliegreis en zoekt een vluchtpartner om de hond te kunnen begeleiden op de vlucht.

jv-7

Op de bestemmingsluchthaven worden de hond en de vluchtpartner opgevangen door een Fuertedogs vrijwilliger*).  In veruit de meeste gevallen zijn ook de adoptanten zelf daarbij aanwezig en vindt meteen de overdracht plaats.

*) Speciale vermelding voor Bernadette van Dam is hier op zijn plaats. Zij was letterlijk dag en nacht inzetbaar, op de luchthaven, bij transport van honden, boxen, ze ving een aantal honden op, deed gedragsadvisering en klusweken op de Fuertedogs finca. Fantastisch!

En dan begint voor de hond de aanpassing van een buitenleven op de finca aan een huiselijk leven bij de adoptiefamilie. Per e-mail, telefoon, skype of huisbezoek wordt er daarna contact gehouden met de adoptant om zo een stukje nazorg te kunnen houden. Mocht er ondanks alle zorg toch iets niet goed gaan met de hond bij zijn nieuwe tehuis, dan zal de stichting hier te allen tijden een oplossing voor zoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van een hondengedragsdeskundige.

jv-8

Elke's project leidde voor 152 honden tot een veilig onderkomen en daarmee een nieuwe kans op geluk. Daarmee kunnen we voor 2010 spreken van een geslaagde missie!

Nader gespecificeerd:  

Er kregen 44 Fuertedogs honden een nieuw thuis. Bovendien vonden er ook nog 14 geredde honden hun weg via bevriende relaties in Duitsland. Er werden 55 nieuwe honden door Elke opgenomen. Dankzij de financiële steun van veel mensen konden zij gelukkig allemaal naar behoren verzorgd worden. Van deze 55 ingestroomde honden vonden er 27 intussen een fijn thuis en hebben de overige 28 het goed bij Elke op de finca. De huidige op de finca aanwezige Fuertedogs roedel telt 94 honden.  

2.8 De Fuertedogs Finca

De finca waar Elke en de honden verblijven is een oude verwaarloosde kippenboerderij in het dorpje Las Pocetas.

jv-9

Inmiddels is een groot stuk van de finca omheind en zijn er binnen deze omheining verschillende zones aangebracht waarbinnen de honden overdag vrij kunnen lopen, spelen en rusten

jv-10

Op de velden zijn er diverse voorzieningen gerealiseerd zodat de honden beschutting kunnen zoeken tegen de hete zon. (Er zijn overigens nog steeds extra hondenhokken nodig). Verder is er op elk veld altijd voer en vers water aanwezig.

’s Nachts worden de honden ondergebracht in de diverse nachtverblijven. Deze zijn inmiddels allemaal voorzien van een betegelde vloer en zijn regenbestendig.

jv-11

Elke ochtend, als de honden op de velden zijn gelaten, worden de nachtverblijven grondig schoongemaakt zodat ze ’s nachts weer een schone plek hebben om te slapen.

Doordat de finca een voormalige kippenboerderij is geweest, zaten er veel kippenvlooien in de grond. Vorig jaar is er met behulp van een inzamelingsactie een sproeikar aangeschaft om het terrein te behandelen. Dankzij deze kar en de betegeling van de nachtverblijven is de hardnekkige kippenvlooienplaag sinds dit jaar geheel onder controle. Preventief sproeien tegen vlooien in het algemeen blijft wel noodzakelijk.

Verder hebben er weer veel belangstellenden en vrijwilligers de Fuertedogs finca bezocht. Sommigen kwamen alleen om kennis te maken met de honden, anderen om Elke te helpen met de dagelijkse activiteiten. Ook waren er een aantal serieuze vrijwilligers bereid om allerhande kluswerk aan de finca te verrichten.

jv-12

Zo is onder meer het dak onder handen genomen, is er gelast om de deuren en hekken weer goed af te kunnen sluiten, zijn de nachtverblijven uitgebreid en is er extra hekwerk neergezet. Het achterste veld is opgesplitst in twee kleinere velden etc. Al dit werk was nooit mogelijk geweest zonder de belangeloze inzet van deze mensen. Hartelijk dank!  

 3. VOORUITBLIK OP 2011

Dankzij alle giften die de stichting weer heeft mogen ontvangen zijn er veel verbeteringen voor de honden gerealiseerd. Ook voor 2011 zal de nadruk blijven liggen op het verder uitbreiden van de fondsenwerving.

Het aantal op te vangen honden op de finca blijft nog altijd groeien wat toenemende kosten voor voer, dierenarts, medicatie en dergelijke met zich meebrengt Tevens staan er nog verbeteringsprojecten aan de hondenopvang zelf op de verlanglijst. Sommigen daarvan kunnen nog niet opgepakt worden door de vrijwilligers in verband met gebrek aan specialistische kennis of ervaring dan wel door gebrekkig of niet aanwezig gereedschap of materiaal.

Door het groeiende aantal honden zal er ook een oplossing gevonden moeten worden voor de dagelijkse bezetting op de finca. Elke Kaaskooper is zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag op de finca aanwezig en zit daarmee behoorlijk aan haar plafond. Naast de hulp van de vrijwilligers die de opvang regelmatig bezoeken, zal een extra paar handen voor langere tijd zeer welkom zijn. Een hele uitdaging om hier een oplossing voor te vinden daar de stichting geen gelden heeft om mensen in dienst te nemen.

De stichting ontvangt naast financiële giften ook giften in de vorm van goederen zoals benches, hondenmanden, dekens, medicijnen, speeltjes, enzovoort. Deze moeten net als de transportboxen waarin de geadopteerde honden zijn vervoerd op transport naar Fuerteventura. Dankzij bevriende relaties werden dit soort transporten voorheen gesponsord door een Duitse luchtvaartmaatschappij. Door de gewijzigde veiligheidsmaatregelen voor het vliegverkeer is dit helaas niet langer mogelijk. We zijn dus op zoek naar een andere oplossing voor dit vervoer, dat geen of minimale kosten met zich mee zal brengen. 

Suggesties zijn welkom.


 

Even tot zover het jaarverslag 2010.

Voor geinteresseerden is hier het complete JAARVERSLAG 2010* te downloaden danwel bij de rubriek CONTACT op de website, helemaal onderaan de webpagina bij het kopje "Jaarverslagen Stichting Fuertedogs"

* komt zsm, ivm tijdelijke internetproblemen rondom het uploaden van het verslag naar de website

 

 

 

Sinds gisteren is er een nieuw hondje op de Fuertedogs finca, TYMO.

Het kleine reutje kwam tot twee keer toe vlak voor Elke's ogen bijna onder een auto en dus heeft ze het hondje maar gauw van de weg gehaald en meegenomen. TYMO heeft geen chip of adresgegevens in zijn halsbandje staan. 

tymo-aTYMO

Het is een leuk aanhankelijk reutje, een kruising yorkshire met iets groters. De dierenarts schat hem van februari 2009.

Hij doet een beetje denken aan Fuertedoggie GUY destijds. Het lijkt of z'n pootjes een beetje krom zijn maar volgens de dierenarts komt dat door de aard van de kruising (klein hondje x groter hondje).

TYMO staat als onderdeurtje z'n mannetje in de roedel. Vol vertrouwen loopt hij als klein onderdeurtje tussen de grote honden mee.

Hij is gewend aan de auto, slaapt graag op bed, een knuffelkont. Leuk hondje! Laat hem nog maar even gezellig hier blijven :-) 

tymo-a-1

 

Heeft u interesse in het adopteren van TYMO stuur dan een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elke zoekt tevens nog een sponsor voor de castratie a EUR 80.

Donaties voor TYMO zijn welkom op de Fuertedogs bankrekening:

 

Stichting Fuertedogs
ABN-AMRO  nr. 52.82.62.289
te Vleuten

 

Vanmorgen vloog Fuertedoggie ELMO op de Transaviavlucht naar Nederland..

elmo-salidavertrek ELMO

Hat was nog even spannend of ELMO inderdaad vandaag naar Nld zou gaan want er had zich van tevoren geen vluchtpartner gemeld. Dus op de bonnefooi naar de luchthaven. 

Gelukkig boden Shirley Borsboom-van Asten, oma Gisela en dochtertjeNikki ter plekke aan om ELMO mee naar Nederland te nemen.

En daar ging ELMO-tje. 

Op Schiphol werd ELMO verwelkomd door Pieterjan Griep die zijn nieuwe sportmaatje eerder deze maand zelf kwam uitzoeken op de Fuertedogs finca.

elmo-nld-1aankomst ELMO

En een paar uurtjes later de eerste beelden van ELMO-tje in zijn nieuwe huis:

elmo-thuisELMO in Nld

Met veel kunst en vliegwerk en een hoop kalmeringstabletten is het vandaag gelukt om CARLO naar de dierenarts te krijgen opdat hij gecastreerd kon worden.

carlo

 

Z'n vader CIM is intussen een behoorlijk aanhankelijke hond die graag een knuffel komt halen en lekker opgebloeid is. Ook zusje CITA maakt graag contact al is het soms nog wel een beetje eng voor haar. CARLO loopt wat dat betreft nog wat achter maar heeft ook al duidelijk vooruitgang gemaakt. Mettertijd zal het steeds een beetje beter gaan. Gelukkig heeft hij de castratie intussen alvast achter de rug.

Castratiekosten EUR 80.

 

Wilt u CARLO op afstand adopteren stuur dan even een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.